Reglement

Artikel 1

‘De Gouden Dobbelsteen’ wordt georganiseerd door Centrum Informatieve Spelen vzw (C.I.S.), gevestigd te: Naamsesteenweg 130, 3001 Leuven; de organisator.

Artikel 2

De Gouden Dobbelsteen is een wedstrijd voor het beste spel als vormingsmiddel. Het spel moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het moet speels zijn.
  • Het moet een persoonlijk of groepsleermoment inhouden OF het moet informeren en/of sensibiliseren over een maatschappelijk thema.

Artikel 3

Een individu, groep of organisatie kan een speelbaar prototype van meerdere spelen indienen. Elke kandidatuur moet ingediend worden via het daartoe bestemde online inschrijvingsformulier. Deelnemers van een eerdere editie kunnen nieuw wedstrijdmateriaal indienen.

Artikel 4

De spelen moeten aan de voorwaarden voldoen zoals aangegeven in dit wedstrijdreglement. Een speelbaar prototype van het spel moet het C.I.S. ten laatste op 15 januari 2016 bereiken, samen met een duidelijke oplijsting van het spelmateriaal.

Artikel 5

Spelen die tot stand kwamen in samenwerking met het C.I.S. en alle C.I.S. gerelateerde projecten komen niet in aanmerking voor ‘De Gouden Dobbelsteen’.

Artikel 6

De ingezonden spelen worden niet teruggestuurd, maar kunnen na de wedstrijd opgehaald worden in de spelenwinkel van het C.I.S., dit tot 1 maand na de prijsuitreiking of na afspraak.

Artikel 7

Er vindt een preselectie plaats achter gesloten deuren.

Artikel 8

De nominaties worden ten laatste op 1 maart 2016 bekendgemaakt en gecommuniceerd naar alle deelnemers.

Artikel 9

Bij een gebrek aan waardevolle kandidaturen kunnen de coördinatoren van het C.I.S. beslissen om ‘De Gouden Dobbelsteen’ niet toe te kennen.

Artikel 10

De laureaten worden bekendgemaakt en officieel gehuldigd tijdens de uitreiking in april 2016. De prijs wordt uitgereikt in het kader van het evenement ‘De Gouden Dobbelsteen’.

Artikel 11

De winnaar van de wedstrijd ontvangt op het evenement een prijs. Deze prijs bestaat uit diensten, aangeboden door het C.I.S. De diensten die het C.I.S. aanbiedt aan de winnaar zijn ondersteuning bij de ontwikkeling, productie, verspreiding en/of begeleiding van zijn/haar ingezonden spel voor een totaalwaarde van 500 euro. Om gebruik te kunnen maken van deze prijs, moeten de diensten ingepland zijn tegen het einde van 2016.

Artikel 12

Beslissingen die niet in dit reglement voorzien zijn en zich opdringen, worden door de coördinatoren van het C.I.S. genomen. Tegen deze beslissingen is geen verhaal mogelijk.

Artikel 13

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege het C.I.S. zijn zonder verhaal.

Artikel 14

Door deelname aan de wedstrijd gaat de winnaar ermee akkoord dat het C.I.S. het alleenrecht krijgt om de commerciële exploitatierechten van het winnende spel tot vier maanden na de uitreiking te onderzoeken en een overeenkomst af te sluiten met de winnaar.

Artikel 15

Door deel te nemen aan de wedstrijd, geeft de deelnemer aan het C.I.S. de toestemming om zijn gegevens te bewaren met het oog op verdere informatieverstrekking. Door deelname aan de wedstrijd erkent elke deelnemer dat hij door het C.I.S. in kennis werd gesteld van deze inzameling en van het mogelijke gebruik van de gegevens. Iedereen heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens, om onjuiste gegevens te verbeteren of zijn gegevens te verwijderen mits een schriftelijke aanvraag, hetzij per e-mail, hetzij per brief. De wet tot de bescherming op privacy wordt gerespecteerd.

Artikel 16

Zich kandidaat stellen, houdt in dat men het reglement aanvaardt.

Comments are closed.